dimarts, 21 de desembre de 2010

JUSTIFICACIÓ DEL MEU BLOC

Justifica la creacio del teu blog.El meu bloc tracta de les nobes tecnologies
Sobre els nous sistemes informàtics
Sobre les noves actualitzacions de windows
Sobre las rareses de la informàtica
Tota la modernita informàtica
I creare un enllaç al portal flash el portal de les nobes tecnologies
El bloc tambe i niaura algunes descarges per si algu se les bol descarega
Programes pirata  programas d’ordinado per millorar el rendiment
Amb un fòrum de debat sobre el que més et cabreja quan l'ordinador s'encalla o si
es descunecte un lloc on poder opinar